Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi

 • Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçiş modelinin işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır.
 • Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş modeli güncellenmiştir.
 • Modelin temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.

Modelin Amaçları

 • Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek
 • Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak
 • Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak
 • Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak
 • Öğretmenin meslekî performansını artırmak
 • Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak
 • Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek
 • Başarı değerlendirmesini sürece yaymak
 • Telaf i imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak
 • Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek
 • Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek

Modelin Uygulanması

 • 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.
 • Ortak Değerlendirme Kapsamındaki Dersler:
  1. Fen ve Teknoloji
  2. Matematik
  3. Türkçe
  4. Yabancı Dil
  5. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
  6. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Ortak değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak
 • Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek
 • Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak
 • Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

Sistemin Uygulanması

 • Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek
 • Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek
 • Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak
 • Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak
 • Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak

Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması

 • Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30'u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70'inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.
 • Yılsonu başarı puanının hesaplanması: Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.
  8. SINIF YILSONU BAŞARI PUANININ HESAPLANMASI :
  temel eğitimden ortaöğretime geşiç, obp hesaplama
 • Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması:
  yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması

Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı  

 • Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder.
  Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması

 • 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30'u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70'inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır.

Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?

 • Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak.
 • Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek?

 • Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır:
  1. Tercih önceliği,
  2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf lardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği,
  3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.
Genç Tercih © 2012. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Sitemiz kullanıcılara güncel bilgileri basit ve pratik bir şekilde ve hiç bir koşul getirmeden ve ücret talep etmeden sunmak için hizmet vermektedir. Bu sitede (www.genctercih.com) verilen tüm bilgiler, dokümanlar ve haberlerin azda olsa eksik, yanlış, öznel ve / veya güncel olmama ihtimalleri vardır. Siteyi kullanan herkesin bu durumların farkında olması ve nihai kararlarını verip işlemlerini yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Kullanıcı ve adayların nihai kararlarında ve işlemlerinde YÖK, ÖSYM, MEB vb. resmi kurumların kaynaklarından ilk elden faydalanmaları ve bilgileri kontrol etmeleri tavsiye olunur. Site doğabilecek yanlış anlamalardan ve yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Site tüm kullanıcıların bu uyarıları okumuş olduklarını kabul eder.

MEVLANA ÇAKIRAL, televizyon kıskacında çocuk