Back to Top Anasayfa

Özel Yetenek Bölümleri ve Sınavları

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER VE SEÇME YÖNTEMİ

Özel yetenek gerektiren programlara başvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür.

Özel yetenek sınavıyla Öğrenci alan yükseköğretim kurumlarına başvurabilmek için o yılki YGS'ye girmek ve her yükseköğretim kurumunun baraj olarak kabul ettiği puanı geçmek şarttır.

Özel yetenek sınavlarında kullanılacak puanlar Şunlardır:

  • Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP).
  • Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanı (AOÖBP).
  • Adayın Aldığı En Yüksek YGS Puanı.

Bu üç puanın belli kurallara göre hesaplanmasıyla ortaya çıkacak puana göre en yüksek puandan başlanarak ilgili bölümün kontenjanı sayısında aday, Özel yetenek bölümünü kazanmış olacaktır.

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Bede Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliği bölümleri Eğitim Programları olarak adlandırılacaktır. Özel yetenek sınavı ile Öğrenci alan Eğitim Programlarına başvurabilmek için gerekli taban YGS puanı ( en az 180) ilgili yükseköğretim kurumları tarafından her yıl açıklanır. Eğitim programları dışında kalan özel yetenek sınavı ile Öğrenci alan bölümlere başvurabilmek için YGS puan türlerinin her hangi birinden 140 puan almış olmak gerekir. Bu programlardan her birine puan türünde sınırlandırma yapılmadan ve en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verir ve basın yoluyla duyurur.

Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan Tablo 4'teki eşdeğer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünden 180 veya daha fazla puan almış olmaları zorunludur. Merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış adaylar da isterlerse özel yetenek sınavıyla Öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilirler.

2015'de YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile Örgün yükseköğretim programına veya açık öğretimde kontenjan sınırlaması olan programına yerleşen adayların orta öğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayı yarıya düşecektir. Sınavsız geçiş ile meslek yüksek okulları veya açık öğretimde kontenjan sınırlaması olmayan bölümlerde bu kural uygulanmayacaktır. Not: Bu bilgiler 2015 ÖSYS kılavuzundan (Sayfa 26, 27 ve tablo 5) alınmıştır. Burada kısaca verilmiştir. Konu ile ilgili açıklamalar tam olarak belirtilen kaynaktan alınabilir.

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE KAYIT YAPILABİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
ÖZEL YETENEK SINAVI İLE KAYIT YAPILABİLEN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI (TABLO-5)
ÖZEL YETENEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI KOŞULLARI (TABLO-5)