Back to Top Anasayfa

DGS Nedir? | DGS Arama Motoru

DGS (DİKEY GEÇİŞ) ARAMA MOTORU

Değerli Meslek Lisesi Öğrencileri; Aşağıdaki kutuya mezun olduğunuz veya okumakta olduğunuz bölüm(alan) adını veya biliyorsanız alan kodunu yazarak, DGS(Dikey Geçiş ile) gidebileceğiniz meslek yüksekokulu programlarını(bölümlerini) görebilirsizin.

Arama Motoru verilerimiz ÖSYM tarafından yayınlanan 2014 DGS kılavuzuna göre güncelleştirilmiştir.

Bölüm(Alan) Adı veya Kodu:

2016 DGS KONTENJANLARI (İnceleme)

Genç Tercih ekibi olarak, Rehber Öğretmenlerimizden Mesut SABANCI, 2016-2017 DGS kılavuzundaki verilere göre "2016 DGS Kontenjanları" konusundaki incelemesi aşağıdaki konuları içermektedir:

  • Örgün Öğretim DGS Kontenjan Dağılımı
  • Uzaktan Eğitim DGS Kontenjan Dağılımı
  • Açıköğretim DGS Kontenjanlarının Dağılımı
  • 2016-2017 Kılavuzunda Bazı Bölümlerin DGS Kontenjanları

2016 DGS KONTENJANLARI İNCELEMESİ KONULU AYRINTILI DOSYAMIZ AŞAĞIDADIR:

2016 DGS KONTENJANLARI İNCELEMESİ (PDF)

DGS'NİN TANIMI

2 yıllık ön lisans bölümlerini bitiren öğrencilerin ilgili bölümün daha ileri eğitimini almak (4 yıllık fakülte ve yüksekokullar) için girdiği sınavdır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

DGS'DE BÖLÜM SEÇME

ÖSYM DGS kılavuzunda ön lisans programlarının hangi lisans programlarını seçebileceğini belirtmektedir. Bu lisans programları, ön lisans programlarının benzeri ve devamı niteliğindedir. Aday ön lisans diploması ile tekniker olabilirken lisans diploması ile mühendis (imza yetkisi alır) vb. unvanları alabilir. Bu sayede aday imza yetkisine sahip olup kariyer açısından yükselmeye elverişli olur.

DGS NE ZAMAN VE NASIL UYGULANIR?

Sınavın başvurusu her yıl mayıs sonu haziran ayı başı gibi yapılır. Sınav Temmuz ayı ortasında uygulanır. Sınavın süresi 180 dakikadır. Sınavda sayısal ve sözel olmak üzere yetenek testi uygulanır. Sayısal testte 80 soru, sözel testte 80 soru şeklinde uygulanır.

DGS'NİN KAPSAMI

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS'DE PUANLAMA

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir. Elde edilen puan sadece o yıl için kullanılır.

DGS'DE ÖZÜRLÜ ADAYLAR

Özürlü adaylar, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, özürlerine ilişkin öz geçmişlerini anlatan bir dilekçe ile birlikte Aday Başvuru Formuna ekleyeceklerdir. Başvuru işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adayların raporlarını bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllarda özürlü olarak sınava başvuran ve raporları kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarının bir fotokopisini Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Özürlü adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa, bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Okuyamayacak derecede görme özürlü adaylara ve/veya ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR
  • Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.
  • Gerek merkezî yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.
  • Açık öğretim ve meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından mezun olanlardan kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenlerin bu sınava girmeleri gerekmemektedir. Bu durumdaki adaylar kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkına sahiptirler. Bu konudaki başvuruların ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. Geçiş yapılabilecek programlara ilişkin ayrıntılı bilgiler Üniversitenin İnternet adresinden edinilmelidir.
  • Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.
DGS'DE ÖN LİSANS PUANI NEDİR?

DGS'ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. Adayların ön lisans puanlarının ÖSYM tarafından ağalandırılacaktır.

Yerleştirme: Puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.

Not: Burda verilen bilgiler ÖSYM 2012 dgs kılavuzundan alınmıştır. Adaylar konu hakkında daha ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki adresten alabilir.

DGS Kontenjanlarının Yeniden Düzenlenmesi -