Back to Top Anasayfa

Sınıf Durumu Geçme Hesaplama Aracı

Ders Seç Ders Adı Haft. Saati 1.Dönem Notu 2.Dönem Notu Yıl Sonu Notu Ders Durum
  BARAJ DERSLERİ (ORTALAMA İLE GEÇİLEMEYEN DERSLER)
DİĞER DERSLER (ORTALAMA İLE GEÇİLEBİLEN DERSLER)
     
 
       
  YIL SONU BAŞARI ORTALAMANIZ -
     
  SINIF GEÇME DURUMU SONUCU
  -
   
  AÇIKLAMALAR! LÜTFEN OKUYUNUZ!
 
  • Tüm derslerden başarılı olan ya da başarısız dersi olsada yıl sonu ortalaması 50'yi geçen öğrenciler sınıfını doğrudan geçer.
  • İlk dönem ikinci dönem ayrımı olmaksızın iki dönem ortalaması 50 geliyorsa dersten öğrenci geçmiş kabul edilir.
  • Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.
  • Öğrencinin ilk dönem ders notu 0 ile 29.99 arasında ise II. Dönem bu dersten sınıfı geçmesi için 70 ortalama yeterlidir.
  • Öğrenci alt sınıflar dahil toplmada 6 dersten sorumlu olabilir, 7. ders zayıf gelirse sınıfta kalır.
  • Bir sınıfta, okuduğu yıl içerisinde, başarısız(zayıf) ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. 4 başarısız(zayıf) olanlar sınıfta kalırlar
  • İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin başarılı olabilmeleri için, beceri sınavı puanı en az 50 olmak kaydıyla birinci ve ikinci dönem puanları ile beceri sınav puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya beceri sınav puanının 70 olması gerekir.
  • Yeni Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği , 4.kısımda yer alan Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi , SINIF GEÇME ile ilgili maddeleri BURADAN indirerek ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.