Back to Top Anasayfa

Üniversitelerin İletişim Haberleşme Bilgileri

Üniversiteler hakkında iletişim bilgileri, üniversitelerin telefon numaraları, üniversitelerin faks numaraları, üniversitelerin web siteleri, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, Kıbrıs üniversiteleri, özel üniversiteler, askeri üniversiteler, polis akademisi, şehirlerimizde göre üniversite aramaları gibi arama işlemlerinizi aşağıdaki araçlarımızdan yapabilirsiniz...

Üniversite Adına Göre
Üniversite Türüne Göre
Şehre Göre
   

Üniversitenin AdıŞehirWeb SitesiTelefonFaks
Abant İzzet Baysal BoluBoluSiteye Git0374 253 45 030374 253 45 06
Abdullah Gül Üni. KayseriKayseriSiteye Git0352 224 88 000352 338 88 28
Acıbadem Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 458 08 080216 589 84 85
Adana Bilim ve Teknoloji Üni.AdanaSiteye Git0322 313 00 000322 313 00 13
Adıyaman ÜniversitesiAdıyamanSiteye Git0416 223 38 400416 223 38 43
Adnan Menderes Üni. AydınAydınSiteye Git0256 218 20 300256 214 66 87
Afyon Kocatepe Üni.AfyonkarahisarSiteye Git0272 444 03 030272 228 14 01
Ağrı İbrahim Çeçen Üni.AğrıSiteye Git0472 215 16 700472 215 11 82
Ahi Evran Üni. KırşehirKırşehirSiteye Git0386 211 40 400386 211 40 46
Akdeniz Üni. AntalyaAntalyaSiteye Git0242 227 59 830242 227 55 40
Aksaray ÜniversitesiAksaraySiteye Git0382 280 10 020382 280 10 07
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üni. AntalyaAntalyaSiteye Git  
Altın Koza Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 587 12 500312 587 11 00
Amasya ÜniversitesiAmasyaSiteye Git0358 218 01 640358 218 01 04
Anadolu Üni. EskişehirEskişehirSiteye Git0222 335 05 810222 335 36 16
Ankara Bilge ÜniversitesiAnkaraSiteye Git  
Ankara ÜniversitesiAnkaraSiteye Git0312 223 43 610312 212 60 49
Ardahan ÜniversitesiArdahanSiteye Git0478 211 26 870478 211 29 73
Artvin Çoruh ÜniversitesiArtvinSiteye Git0466 212 11 000466 212 22 00
Atatürk Üni. ErzurumErzurumSiteye Git0442 236 10 150442 236 10 14
Atılım Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 586 82 000312 586 80 91
Avrasya Üni. TrabzonTrabzonSiteye Git0462 334 05 500462 334 05 50
Avrupa Mes. Y.O. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 547 80 10 0212 547 79 42
Bahçeşehir Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 381 00 000212 381 00 20
Balıkesir ÜniversitesiBalıkesirSiteye Git0266 612 14 110266 612 14 12
Bartın ÜniversitesiBartınSiteye Git0378 227 74 220378 228 72 05
Başkent Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 212 68 680312 212 57 28
Batman ÜniversitesiBatmanSiteye Git0488 217 35 000488 215 72 01
Bayburt ÜniversitesiBayburtSiteye Git0458 211 11 250458 211 11 28
Beykent Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 872 64 320212 872 24 89
Beykoz Lojistik Mes. Y.O. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 425 88 120216 413 9520
Bezm-i-Alem Vakfı Üni. İstan.İstanbulSiteye Git0212 523 37 190212 532 00 92
Bilecik ÜniversitesiBilecikSiteye Git0228 216 02 880228 216 02 89
Bilkent Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 266 41 200312 266 41 27
Bingöl ÜniversitesiBingölSiteye Git0426 215 10 160426 215 10 20
Bitlis Eren ÜniversitesiBitlisSiteye Git0434 228 51 700434 228 51 71
Boğaziçi Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 287 17 530212 265 06 08
Bozok Üni. YozgatYozgatSiteye Git0354 212 70 010354 212 23 82
Bursa Orhangazi ÜniversitesiBursaSiteye Git0224 221 44 070 (224) 221 44 06
Bursa Teknik ÜniBursaSiteye Git0224 270 82 00 
Canik Başarı Üni. SamsunSamsunSiteye Git0362 435 05 350362 333 35 37
Celal Bayar Üni. ManisaManisaSiteye Git0236 231 88 160236 237 24 42
Cumhuriyet Üni. SivasSivasSiteye Git0346 219 11 580346 219 11 10
Çağ Üni. MersinMersinSiteye Git0324 651 48 000324 651 48 11
Çanakkale Onsekiz Mart Üni.ÇanakkaleSiteye Git0286 218 06 070286 212 88 15
Çankaya Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 284 45 000312 286 40 78
Çankırı Karatekin Üni.ÇankırıSiteye Git0376 213 26 260376 212 04 22
Çukurova Üni. AdanaAdanaSiteye Git0322 338 64 230322 338 69 45
Deniz Harp Okulu İstanbulİstanbulSiteye Git0216 395 26 30  
Dicle Üni. DiyarbakırDiyarbakırSiteye Git0412 248 82 020412 248 82 16
Doğuakdeniz Üni. KıbrısKıbrısSiteye Git0392 630 11 110392 365 16 04
Doğuş Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 544 55 550216 327 96 31
Dokuz Eylül Üni. İzmirİzmirSiteye Git0232 464 80 470232 464 81 35
Dumlupınar Üni. KütahyaKütahyaSiteye Git0274 265 20 020274 265 20 14
Düzce ÜniversitesiDüzceSiteye Git0380 542 11 010380 542 11 09
Ege Üni. İzmirİzmirSiteye Git0232 339 02 040232 339 90 90
Erciyes Üni. KayseriKayseriSiteye Git0352 437 49 220352 437 49 31
Erzincan ÜniversitesiErzincanSiteye Git0446 226 66 660446 226 66 65
Erzurum Teknik Üni.ErzurumSiteye Git0442 666 25 250442 666 25 25
Eskişehir Osmangazi Üni.EskişehirSiteye Git0222 239 37 500222 239 54 00
F.S.M. Vakıf Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0 212 521 81 000 212 521 84 84
Faruk Saraç Tasarım Mes. Y.O. BursaBursaSiteye Git0224 220 54 54 0224 223 27 31
Fatih Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 866 33 330212 866 33 34
Fırat Üni. ElazığElazığSiteye Git0222 239 71 480222 239 54 00
Galatasaray Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0424 212 85 100424 212 27 17
Gazi Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 213 42 440312 221 32 02
Gaziantep ÜniversitesiGaziantepSiteye Git0342 360 12 100342 360 10 13
Gazikent Üni. GaziantepGaziantepSiteye Git0342 211 80 800342 211 80 81
Gaziosmanpaşa Üni TokatTokatSiteye Git0356 252 16 270356 252 16 26
Gebze Yüksek Tek. Enst.KocaeliSiteye Git0262 653 84 920262 653 84 90
Gedik Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 444 54 380216 452 87 17
Gediz Üni. İzmirİzmirSiteye Git0232 484 34 340232 425 68 13
Giresun ÜniversitesiGiresunSiteye Git0454 310 10 000454 310 10 16
Girne Amerikan Üni. KıbrısKıbrısSiteye Git0392 650 20 000392 650 20 61
Gülhane Askeri Tıp Ak. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 304 20 000312 304 27 00
Gümüşhane ÜniversitesiGümüşhaneSiteye Git0456 233 73 200456 233 14 27
Hacettepe Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 305 30 010312 311 02 32
Hakkari ÜniversitesiHakkariSiteye Git0438 211 08 070438 212 12 11
Haliç Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 274 86 820212 274 81 22
Harran Üni. ŞanlıurfaŞanlıurfaSiteye Git0414 312 81 430414 314 69 89
Hava Harp Okulu İstanbulİstanbulSiteye Git0212 663 24 90 0212 663 28 37
Hitit Üni. ÇorumÇorumSiteye Git0364 219 19 19 0364 219 19 38
Hoca Ahmet Yesevi Kazakistan Siteye Git0312 21522060312 215 22 09
Iğdır ÜniversitesiIğdırSiteye Git0476 227 82 320476 227 40 20
Işık Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 528 70 140216 712 14 69
İnönü Üni. MalatyaMalatyaSiteye Git0422 341 00 270422 341 00 34
İstanbulİstanbulSiteye Git0216 474 08 60 0216 474 08 74
İstanbul Arel Üni.İstanbulSiteye Git0212 540 96 960212 540 97 97
istanbul Aydın Üni.İstanbulSiteye Git0212 425 61 510212 425 57 59
istanbul Bilgi Üni.İstanbulSiteye Git0212 311 50 000212 427 94 40
İstanbul Bilim Üni.İstanbulSiteye Git0212 213 64 860212 213 92 07
İstanbul Gelişim Üni.İstanbulSiteye Git0212 422 06 700212 422 06 71
İstanbul Kavram Mes. Y.O.İstanbulSiteye Git0212 216 09 100212 216 09 14
İstanbul Kemerburgaz Üni.İstanbulSiteye Git0212 604 00 000212 445 92 55
İstanbul Kültür Üni.İstanbulSiteye Git0216 412 92 030216 412 92 54
İstanbul Medipol Üni.İstanbulSiteye Git0 212 444 85 440 212 531 75 55
İstanbul Sabahattin Zaim Üni.İstanbulSiteye Git0212 693 82 280212 693 82 29
İstanbul Şehir Üni.İstanbulSiteye Git0212 44 44 0340 216 424 53 53
İstanbul Teknik Üni.İstanbulSiteye Git0212 285 29 000212 285 39 77
İstanbul Ticaret Üni.İstanbulSiteye Git0212 511 41 500212 511 41 88
İstanbul ÜniversitesiİstanbulSiteye Git0212 440 00 400212 440 00 10
İzmir Ekonomi Üni.İzmirSiteye Git0232 279 25 250232 279 26 26
İzmir Katip Çelebi Üni.İzmirSiteye Git0232 243 54 540232 245 36 03
İzmir ÜniversitesiİzmirSiteye Git0232 246 49 490232 224 09 09
İzmir Yüksek Tek. Enst.İzmirSiteye Git0232 750 60 010232 498 60 15
Kadir Has Üni İstanbulİstanbulSiteye Git0212 534 10 340212 731 90 00
Kafkas Üni. KarsKarsSiteye Git0474 212 55 870474 223 38 99
Kahramanmaraş Sütçü İmamKahramanmaraşSiteye Git0344 219 10 100344 219 10 12-19
Kapadokya Mes. Y.O. NevşehirNevşehirSiteye Git384 353 50 09 384 353 51 25
Kara Harp Okulu AnkaraAnkaraSiteye Git0312 417 51 90-96 0312 418 32 26
Karabük ÜniversitesiKarabükSiteye Git0370 433 33 060370 433 82 04
Karadeniz Teknik Ün. TrabzonTrabzonSiteye Git0462 325 32 430462 325 32 05
Karamanoğlu M.Bey Üni.KaramanSiteye Git0338 226 20 000338 226 20 23
Kastamonu ÜniversitesiKastamonuSiteye Git0366 215 09 000366 215 08 98
Kırgızistan-Türkiye Manas Üni.KırgızistanSiteye Git996 312 541 941-47996 312 541 935
Kırıkkale ÜniversitesiKırıkkaleSiteye Git0318 224 69 070318 224 46 83
Kırklareli ÜniversitesiKırklareliSiteye Git0288 212 96 700288 212 96 79
Kilis 7 Aralık Üni.KilisSiteye Git0348 813 93 230348 813 93 24
Kocaeli ÜniversitesiKocaeliSiteye Git0262 303 10 010262 303 10 33
Koç Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 338 12 130212 338 12 48
KTO Karatay Üni. KonyaKonyaSiteye Git0332 351 29 290332 351 29 79
Lefke Avrupa Üni. KıbrısKıbrısSiteye Git0392 660 20 000392 727 75 78
Maltepe Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 626 10 720216 626 10 70
Mardin Artuklu Üni.MardinSiteye Git0482.213.40.030482 213 40 04
Marmara ÜniversitesiİstanbulSiteye Git0212 518 16 000212 518 16 15
Mehmet Akif Ersoy Üni. BurdurBurdurSiteye Git0248 212 27 000248 212 27 18
Melikşah Üni. KayseriKayseriSiteye Git0352 207 73 000352 207 73 49
Mersin ÜniversitesiMersinSiteye Git0324 361 00 200324 361 00 15
Mevlana Üni. KonyaKonyaSiteye Git0 332 444 42 430 332 241 11 11
Mimar Sinan Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 293 37 600212 244 03 98
Muğla ÜniversitesiMuğlaSiteye Git0252 211 10 000252 223 92 80
Mustafa Kemal Üni. HatayHataySiteye Git0326 221 33 020326 221 33 20
Muş Alparslan Üni.MuşSiteye Git0436 213 00 130436 213 00 28
Namık Kemal Üni. TekirdağTekirdağSiteye Git0282 293 38 660282 293 38 78
Nevşehir ÜniversitesiNevşehirSiteye Git0384 215 30 400384 215 30 53
Nışanyaşı Mes. Y.O. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 224 44 440212 224 00 90
Niğde ÜniversitesiNiğdeSiteye Git0388 225 26 010388 225 26 00
Nuh Hacı Yazgan Üni. KayseriKayseriSiteye Git0352 324 00 000352 324 00 04
Okan Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 677 16 300216 677 16 47
Ondokuz Mayıs Üni. SamsunSamsunSiteye Git0362 457 58 700362 457 60 91
Ordu ÜniversitesiOrduSiteye Git0452 234 95 040452 234 44 00
Ortadoğu Teknik Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 210 11 000312 210 11 05
Osmaniye Korkut Ata Üni.OsmaniyeSiteye Git0328 825 02 020328 825 00 97
Özyeğin Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 559 20 000216 651 15 71
Pamukkale Üni. DenizliDenizliSiteye Git0258 296 20 200258 296 23 33
Piri Reis Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 581 00 500216 581 00 51
Plato Mes. Y.O. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 444 76 96 0 212 6214503
Polis Akademisi AnkaraAnkaraSiteye Git0312 499 70 020312 499 70 19
Rize ÜniversitesiRizeSiteye Git0464 223 53 750464 223 53 76
Sabancı Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 483 90 000216 483 90 05
Sakarya ÜniversitesiSakaryaSiteye Git0264 364 16 530264 346 01 20
Selçuk Üni. KonyaKonyaSiteye Git0332 350 85 850332 351 35 07
Siirt ÜniversitesiSiirtSiteye Git0484 224 26 230484 223 66 31
Sinop ÜniversitesiSinopSiteye Git0368 271 57 610368 271 57 63
Süleyman Demirel Üni. IspartaIspartaSiteye Git0246 237 08 500246 237 04 31
Süleyman Şah Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 517 33 55-560216 517 33 57
Şırnak ÜniversitesiŞırnakSiteye Git0486 216 40 080486 216 32 85
Şifa Üni. İzmirİzmirSiteye Git0232 441 41 720232 441 00 98
TED Üniversitesi AnkaraAnkaraSiteye Git0312 418 41 470312 418 41 48
TOBB Eknomi ve Tek. Üni AnkaraAnkaraSiteye Git0312 292 40 000312 292 40 99
Toros Üni. MersinMersinSiteye Git0324 325 33 000324 325 33 01
Trakya Üni. EdirneEdirneSiteye Git0284 223 40 040284 214 42 09
Tunceli ÜniversitesiTunceliSiteye Git0428 213 23 600428 213 18 61
Turgut Özal Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 551 50 000312 551 50 19
Türk Hava Kur. Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 342 84 58-590312 342 84 60
Ufuk Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 285 03 030312 287 23 90
Uludağ Üni. BursaBursaSiteye Git0224 294 00 10-110224 294 00 41
Uluslararası Antalya Üni.AntalyaSiteye Git0242 321 60 740242 321 60 72
Uluslararası Kıbrıs Üni.KıbrısSiteye Git0392 671 11 110392 671 11 22
Uşak ÜniversitesiUşakSiteye Git0276 263 41 160276 263 44 09
Üsküdar Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 530 0 530 0216 530 06 15
Yakın Doğu Üni. KıbrısKıbrısSiteye Git0392 233 64 640392 233 64 61
Yalova ÜniversitesiYalovaSiteye Git0226 814 30 000226 813 09 42
Yaşar Üni. İzmirİzmirSiteye Git0232 411 50 00 0232 411 50 21
Yeditepe Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0216 578 02 090216 578 02 99
Yeni Yüzyıl Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0 212 481 41 500212 481 42 13
Yıldırım Beyazıt Üni. AnkaraAnkaraSiteye Git0312 291 27 100312 291 27 26
Yıldız Teknik Üni. İstanbulİstanbulSiteye Git0212 227 71 190212 261 43 60
Yüzüncü Yıl Üni. VanVanSiteye Git0432 225 10 100432 225 11 19
Zirve Üni. GaziantepGaziantepSiteye Git0342 211 66 660342 211 66 77
Zonguldak Karaelmas Üni.ZonguldakSiteye Git0372 257 40 140372 257 21 40