Back to Top Anasayfa

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI(OBP) NEDİR?

Diploma Notu Nedir?
Bir öğrencinin diploma puanı Lise-1-2-3-4. sınıfların Yıl Sonu Başarı Ortalamalarının aritmetik ortalamasıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nedir?

Yeni getirilen değişiklikle beraber, mezun olunan okulun YGS başarısı devre dışı bırakılarak sadece adayların 4 yıllık lise ortalamalarına bakılarak hesaplama yapılacaktır (bu sayede lise türünden ya da bölgesel başarıdan kaynaklı farklılıklar olmayacak).

Bu şu demektir: Adayların lise ortalamaları (lisenin başarısı önemli değil artık) her lise için 100(en fazla) ile 50 arasında sıralanacak. Okul birincisinin puanı en fazla 100 olabilecek, okul sonuncusu ise 50 ( varsayalım okul birincisi 100'lük not sisteminde 96 ortalama ile mezun oldu; bu ortalama 96 olarak kalacak (okul birincisinin notu 100'e çıkartılmayacaktır), okul sonuncusu ise 47 ortalama ile mezun oldu; bu ortalama da 50 olarak kabul edilecek. Bu noktadan sonra okul başarısı devre dışı kaldığı için bu puanlar 5 ile çarpılacak. Bu şekilde belirlenen puanlar 5 ile çarpılıp 500- 250 puan aralığına çevrilir ve daha sonra 0,12 katsayısıyla çarpılarak adayın alacağı OBP bulunur. Aşağıda örnekler halinde puanların nasıl hesaplanacağı verilmiştir.

Lise birincisinin ortalaması 96 olsun. 96*5=480, 480*0,12=57,6 Bu 57,6 puan adayın sınavdan aldığı ham puanlara eklenerek yerleştirme puanı ortaya çıkar. Bu lisenin birincisi varsayalım TM puan türlerinde ham puan olarak TM-1 420, TM-2 426 ve TM-3 434 almış olsun, bu puanlara 57,6 puan ekleyerek yerleştirme puanı ortaya çıkar. (TM-1 Yerleştirme Puanı 420+57,6=477.6, TM-2 Yerleştirme Puanı 426+57,6=483.6 ve TM-3 Yerleştirme Puanı 434+57,6=491.6). Aynı işlemler diğer ortalamalı öğrenciler ve lise sonuncusu içinde geçerlidir.

Ek Puanlı OBP Nedir?

ÖSYM, OBP hesaplaması yaparken Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları, Anadolu Öğretmen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Spor Lisesi mezunlarına bir çok 4 yıllık Fakülte ve Yüksekokul bölümünde Ek Puan verir. Bu ek puan hesabı yapılırken OBP 0,12 ve 0,06 ile çarpılır ve bu puanlar ham YGS-LYS puanlarının üstüne eklenir. Aşağıdaki tablonun en sağ sütununda ek puanlı OBP'ler verilmiştir. Bu sütundaki puanlar sadece paragrafın başında belirtilen adaylar içindir.

30/03/2012 tarihinden sonra meslek liselerine kayıt yaptıran adayların ek puan hakkı kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra meslek liselerine kayıt yaptıran adaylar sadece 0,12 lik normal katsayılı bölümden puan alacaklardır.

YERLEŞTİRME PUANI SIRALAMASINDA OBP ETKİSİ ÖRNEKLEMESİ

Bir adayın ham puandaki başarı sırası OBP eklendikten sonra yerleştirme puanında farklılıklar gösterebilir.

Aşağıdaki tabloda TM-3 puan türünde ham puanda 309 alıp 70115 sıralaması olan bir adayın farklı OBP'ları ile yerleştirme puanındaki sıralamaları incelenip örnek verilmiştir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için ÖSYM'nin açıkladığı yığınsal tabloların incelenmesi önerilir.

YERLEÞTİRME PUANI SIRALAMASINDA  OBP ETKİSİ
Normal ve Ek Puanlı OBP Tablosu
Normal ve Ek Puanlı OBP TablosuNormal ve Ek Puanlı OBP TablosuNormal ve Ek Puanlı OBP Tablosu
OBP Hakkında Son Notlar

Bu şekilde sadece öğrencinin bireysel başarısı dikkate alındığı için lise türlerinden ve bölgesel farklılıklardan kaynaklı OBP kaybı olmayacaktır. Burada OBP basit şekilde anlatılmış ve adaylar için örnek verilmiştir. Kesin hesaplama ÖSYM tarafından yapılır, adayların bu durumu unutmaması önemle rica olunur.

Ek Puanlı OBP puanı sadece meslek lisesi öğrencileri için geçerlidir.