MEB Yetiştirme Kursları Yönergesinde Değişiklik Yaptı

 

MEB yetiştirme kursları yönergesini değiştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Yetiştirme Kursları Yönergesinde değişkliğe gitti. Yetiştirme Kursları Yönergesinde değişen maddeler. MEB Yetiştirme Kursları Yönergesinde hangi maddelerde değişikliğe gitti? MEB Yetiştirme Kursları Yönergesinde hangi maddeleri değiştirdi? MEB Yetiştirme Kursları Yönergesinde hangi maddelerde değişikliğe gitti? MEB Yetiştirme Kursları Yönergesinde hangi değişiklikleri yaptı?

 

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, 23/09/2014 tarih ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

Yetiştirme Kursları Yönergesinde yapılan değişiklilerden sonra yönerge aşağıdaki gibi oluşmuştur:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün ve yaygın kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,

ç) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla milli eğitim müdürlüğünde oluşan komisyonu,

d) Kurs: Resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları,

e) Kursiyer: Kursa devam eden örgün öğretim dışındaki kişiyi,

f) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursları açılan okul veya kurumları,

g) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun müdürünü,

ğ) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısını,

h) Milli eğitim müdürlüğü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünü,

ı) Milli eğitim müdürü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürünü,

i) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarını,

j) Öğrenci: İlköğretim ve ortaöğretim kurumlan ile açık öğretim kurumlarında

öğrenim görenleri,

k) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

l) Veli: Öğrenci/kursiyerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

m) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi ifade eder.

....

....

....

Yeni MEB Yetiştirme Kursları Yönergesinin Tamamını Aşağıdaki Linkten İndirebilrsiniz:

MEB Yetiştirme Kursları Yönergesini İndir...

 

Genç Tercih © 2012. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Sitemiz kullanıcılara güncel bilgileri basit ve pratik bir şekilde ve hiç bir koşul getirmeden ve ücret talep etmeden sunmak için hizmet vermektedir. Bu sitede (www.genctercih.com) verilen tüm bilgiler, dokümanlar ve haberlerin azda olsa eksik, yanlış, öznel ve / veya güncel olmama ihtimalleri vardır. Siteyi kullanan herkesin bu durumların farkında olması ve nihai kararlarını verip işlemlerini yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Kullanıcı ve adayların nihai kararlarında ve işlemlerinde YÖK, ÖSYM, MEB vb. resmi kurumların kaynaklarından ilk elden faydalanmaları ve bilgileri kontrol etmeleri tavsiye olunur. Site doğabilecek yanlış anlamalardan ve yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Site tüm kullanıcıların bu uyarıları okumuş olduklarını kabul eder.

MEVLANA ÇAKIRAL, televizyon kıskacında çocuk