Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması
2014 3.Çeyrek Sonuçları
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

 

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi’nin UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) ile birlikte yaptığı araştırma, lojistik yöneticilerinin 2023 yılında 200 milyar dolarlık bir sektör büyüklüğü beklentisi içinde olduğunu ortaya çıkardı.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Lojistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) işbirliği ile her üç aylık dönemde gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması”nın “2014 │ Üçüncü Çeyrek” sonuçları açıklandı.

Lojistik Sektörü İhtiyatlı…
UTİKAD Üyesi işletmelerin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirilen ve  lojistik sektörünün “gerçekleşmeler” ve “beklentileri” kapsamında değerlendirmesini içeren araştırma, önemli sonuçlara ulaştı. Önümüzdeki üç aylık dönem göz önüne alındığında (Ekim-Aralık, 2014), araştırmaya katılan lojistik işletmelerinin, yüzde 32,7’si yabancı sermaye yatırımlarının artacağını, yüzde 41’i sektörde bir yatırım planladığını, yüzde 50,8’i yeni personel istihdam edeceklerini, yüzde 36,1’i de sektörün büyüyeceğini belirtti.

Diğer taraftan, geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, işletmelerin % 37,7’si beyaz yakalı, % 26,2’si ise mavi yakalı çalışan sayılarının arttığını ortaya koydu.

Sonuçları değerlendiren Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Okan Tuna lojistik sektörünün beklentilerinin karmaşık olduğunu ve yılın sonunu ihtiyatlı karşıladığını belirterek  “yabancı sermaye yatırımı ve lojistik sektöründe büyüme değişkenlerinde bir önceki çeyreğe göre çok az da olsa bir olumlu gelişme var ancak yatırım yapma ve personel istihdam etme beklentilerinde bir önceki çeyreğe göre olumsuzluk gözüküyor. 2013 yılının son çeyreğinde gözlemlediğimiz olumlu havadan şu anda uzak olsak da özellikle 2023 hedefleri konusunda pozitif bir hava söz konusu” yorumunda bulundu.

Lojistik Sektöründe Fiyat Rekabeti Yoğunluğu Değişmiyor…
Araştırma sonuçları, lojistik sektöründe “fiyat temelli” rekabetin belirleyiciliğini devam ettirdiğini ortaya koydu.  2014 yılı 3. Çeyreğinde, yöneticilerin yüzde 68,9’u fiyat rekabetinin sektörde yüksek oranda gerçekleştiğini belirtti. Diğer yandan, lojistik sektöründe, “kalite” ve “servis hız”ı rekabetinin ise çok düşük seviyelerde olduğu tespit edildi. Kalite rekabetine “yüksek” diyen yöneticilerin oranı yüzde 18 iken, servis hızı rekabetine “yüksek” diyenlerin oranı yüzde 26,2 olarak belirlendi. 

Araştırmadan Önemli Başlıklar…

  • Araştırmaya katılan yöneticilerin, %14,8 gibi çok düşük bir oranı kamunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” düşündüğünü ifade etmektedir. Diğer taraftan, araştırmaya katılan yöneticilerin, %8,2 gibi bir oranı kamuoyunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” ifade ettiği gözlenmektedir. Ortaya çıkan sonuçlar, bir önceki çeyrek sonuçları ile uyumlu gözükmektedir.
  • Araştırmaya katılan yöneticilerin, işletmeler arası bilgi alışverişinin (%86,9) ve işbirliğinin (%75,4) olduğu konusunda değerlendirme yaptığı gözlenmektedir.
  • Araştırmaya katılan yöneticilerin, %47,5’i hizmet verdikleri işletmelerin sektöre güven duygusunun “orta” düzeyde olduğunu belirtmektedirler. Bir önceki çeyrek sonuçları ile uyumlu bir sonuç olduğu gözlenmektedir.
  • Lojistik sektöründe en önemli temel sorunlar;  “fiyat odaklı rekabet (%80,3)”, “kalifiye insan kaynağı (%54,1)” ve “mevzuat eksiklikleri (%27,9)” olarak katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.
  • Lojistik sektörünün kamudan beklentileri anlamında; “mevzuat düzenlemeleri” (%75,4), “denetim ve standartlaşmanın sağlanması” (%63,9) ve  “altyapı sorunlarının çözümü” (%50,8) öncelikli olarak ortaya çıkmıştır.
  • Araştırmaya katılan yöneticilerin %50,8’i, 2023 yılı 500 milyar Dolar ihracat hedefinin “gerçekçi olmadığını” düşünmekte, %36,1’lik oranı ise belirlenen hedeflerin “gerçekçi” olduğunu değerlendirmektedir.
  • Lojistik firmalarının %60,7’si, 2023 ihracat hedeflerine yönelik tedbir aldığını belirtirken, %23’lük oranı herhangi bir tedbir almadığını söylemektedir.

ARAŞTIRMAYI PDF OLARAK İNDİRİN...

 

İletişim:
Birsen Usta │ Beykoz Lojistik MYO Kurumsal İletişim Birimi
E-posta: birsenusta@beykoz.edu.tr
Tel: 0216 444 25 69 (527)

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Hakkında
Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı tarafından hayata geçirilen Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu "lojistik temalı" bir yükseköğretim kurumudur. Sektörün ihtiyacı olan "her işten anlayan değil, yaptığı işi en iyi bilen ve doğru yapan nitelikli yetişmiş insan gücü"nü yetiştirmek amacıyla hayata geçirilmiş programların tamamı lojistik eksenli olup, her biri lojistik bütününün bir parçasını oluşturmaktadır. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ekonomiye katkı sağlayacak yüksek nitelikli iş gücü yetiştirmeyi, dünya standartlarında çalışan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve güvenilir bir yükseköğretim kurumu ve Türkiye’nin lojistik eğitim merkezi olmayı hedeflemektedir. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun tüm programları lojistik sektörüne odaklanarak oluşturulmuştur. Eğitim ve öğretim programında Lojistik Programı’nın yanı sıra, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Yönetimi, Mobil Teknolojiler Programcılığı, Sivil Hava Kabin Hizmetleri, Dış Ticaret, Bilgisayar Programcılığı, Raylı Sistemler İşletmeciliği ve Marina İşletmeciliği programlar yer almaktadır. www.beykoz.edu.tr

 

Genç Tercih © 2012. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Sitemiz kullanıcılara güncel bilgileri basit ve pratik bir şekilde ve hiç bir koşul getirmeden ve ücret talep etmeden sunmak için hizmet vermektedir. Bu sitede (www.genctercih.com) verilen tüm bilgiler, dokümanlar ve haberlerin azda olsa eksik, yanlış, öznel ve / veya güncel olmama ihtimalleri vardır. Siteyi kullanan herkesin bu durumların farkında olması ve nihai kararlarını verip işlemlerini yaparken bu durumu göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Kullanıcı ve adayların nihai kararlarında ve işlemlerinde YÖK, ÖSYM, MEB vb. resmi kurumların kaynaklarından ilk elden faydalanmaları ve bilgileri kontrol etmeleri tavsiye olunur. Site doğabilecek yanlış anlamalardan ve yanlışlıklardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Site tüm kullanıcıların bu uyarıları okumuş olduklarını kabul eder.

MEVLANA ÇAKIRAL, televizyon kıskacında çocuk