Back to Top Anasayfa

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI NEDİR?

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN VE LİSE ÖĞRENİMİNİ YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİREN T.C. VATANDAŞI ÖĞRENCİLERİN T.C. ÜNİVERSİTELERİNE BAŞVURU KOŞULLARI VE T.C. ÜNİVERSİTELERİNİN DÜZENLEDİĞİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVLARI (YÖS) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Metropol Eğitim Kurumları, yabancı öğrenci sınavı (YÖS)

KATKILARIYLA

YÖS GENEL BİLGİLENDİRME

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) 1981 yılından 2010 yılına kadar ÖSYM tarafından merkezi olarak uygulanmış ve 2010 yılından itibaren sınavın ÖSYM tarafından yapılmamasına karar verilmiştir.

2011 yılından itibaren ise YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) üniversiteler tarafından yapılmaya başlanmış ve Ankara Üni, Marmara Üni, İstanbul üni, Ege Üni, Anadolu Üni., Akdeniz Üni, Uludağ Üni, Çukurova Üni, Samsun 19 Mayıs Üni. vb. gibi birçok üniversite kendi bünyelerinde sınavlar düzenlemişlerdir.

Belli başlı üniversitelerin sınavları daha önceki yıllarda ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarla aynı ya da benzer nitelikte olup, sınavlar genel yetenek, matematik, geometri ve Türkçe derslerinden oluşmuştur. Önceki yıllarda olduğu gibi Türkçe sadece dil yeterlilik testi olup, sınav puanlarını etkilememiştir. Sınavların başvuruları genelde online olup, başvuru tarihleri her yılın Ocak – Haziran aylarında, sınavlar tarihleri de çoğunlukla Nisan – Ağustos aylarındadır.

Kendi bünyesinde sınav yapmayan üniversitelerin yine büyük bir çoğunluğu diğer üniversitelerin yaptıkları sınavlar ile öğrenci kabul etmişlerdir.

YÖS BAŞVURU KOŞULLARI

İlk olarak 2010 yılında alınan, 2011 yılının Ağustos ayında değiştirilen ve son olarak 13 Şubat 2013’de karara bağlanan başvuru koşulları aşağıdaki gibidir. Yapılan açıklamaya göre yabancı uyruklular dışında;

  • 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
  • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
  • Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklular (T.C. liselerinden mezun olsalar dahi.)
  • Doğuştan T.C. ve başka bir uyruğa sahip olup çifte vatandaş olanlar ya da sonradan T.C. dışında bir vatandaşlık alanlar (eğer liseyi Türkiye’de bitiriyor ya da bitirmişler ise T.C. vatandaşlığından çıktıkları takdirde)

Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarına başvurabilirler ve Yabancı Öğrenci Sınavlarına katılabilirler.

T.C. VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA
  • T.C. vatandaşlığından izinli çıkılmış olunması yurtdışında öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilmek için yeterlidir. İşlemleri başlatmak için bulunulan ilin valilik makamına ya da bulunulan ülkedeki T.C. dış temsilciliklerine başvurulabilir.
  • İlgili kişi 18 yaşında küçük ise, üzerine kayıtlı olduğu anne veya babasından herhangi birinin de T.C. den çıkması gerekir. Eğer anne veya baba çıkamayacak durumda ise mahkemeden kaza-i rüşt kararı aldırılıp ardından T.C. vatandaşlığından izinli çıkılması için başvuruda bulunulabilir.
  • Kaza-i rüşt kararı: 15 yaşını dolduran kişilere velilerinin izni ve mahkeme kararıyla verilen reşit olma hali.
  • Vatandaşlıktan çıkma işlemleri ortalama olarak 3 ay sürmekte olup, ilgili kişilerin bazı üniversitelerde ilgili üniversitenin yabancı öğrenci sınavına girmeden önce ya da üniversiteye tercih başvurusu yapmadan önce; bazı üniversitelerde ise kayıtlardan önce (15 Ağustos-15 Eylül) vatandaşlıktan çıkma işlemlerini bitirmeleri yeterli olacaktır.
Metropol Eğitim Kurumları, yabancı öğrenci sınavı (YÖS) Metropol Eğitim Kurumları, yabancı öğrenci sınavı (YÖS)