Back to Top Anasayfa

MESLEK LİSELİLER İÇİN YENİ EK PUAN UYGULAMASININ AÇIKLANMASI

YÖK DUYURUSU: Sınavsız Geçişin Kaldırılması ve Yeni Katsayı Uygulaması (21.12.2016)

Bilindiği üzere 9 Aralık 2016 tarihli 6764 sayılı Kanun ile bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının yükseköğretim ön lisans programlarına yerleştirmelerinde sınavsız geçiş uygulaması kaldırılmış olup, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının aynı alanda ön lisans programlarına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanına eklenecek katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından 0,06 olarak belirlenmiştir.

Meslek liseli öğrencileri ve mezunları için sınavsız geçiş kaldırılmıştır. Sınavsız geçiş yerine meslek liseli adaylara yönelik ve sadece YGS puanlarında ve sadece meslek lisesinde öğretim gördükleri alanları ile alakalı 2 yıllık önlisans programlarında kullanılmak üzere ek puan verilecektir. Yukarıda belirtildiği gibi meslek liseli adayın OBP’si 0,06 ile çarpılarak bu ek puan miktarı bulunacaktır.

ÖRNEK BİR UYGULAMA

Meslek Lisesi Bilişim teknolojileri bölümü mezunu aday: 4 yıllık lise ortalaması 70 olsun. Adayın Orta Öğretim Başarı Puanı; 70*5= 350 dir. Adayın Yerleştirme puanı hesaplanırken, ham puana eklenecek OBP katkısı: 350*0,12= 42 puan

Adayın Ek puanlı YGS Puanının hesaplanması: 350*0,06=21 puan. Adayın Y-YGS-1 puanına bu ek puan ilave edilecektir. 282+21= 303 Ek puanlı YGS-1 Puanı. Aday bu puanı sadece 2 yıllık önlisans bölümlerinden Bilişim Teknolojilerine (lise mezuniyet alanı) benzer programları tercih ettiğinde kullanılır. Bu Programlar aşağıda listelenmiştir.

 • Basın ve Yayın Teknolojileri
 • Bilgi Güvenliği Teknolojisi
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgisayar Operatörlüğü
 • Bilgisayar Programcılığı
 • Bilgisayar Teknolojisi
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • İnternet ve Ağ Teknolojileri
 • Mobil Teknolojileri
 • Pazarlama
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
 • Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi

Aday bu programları tercih ettiğinde 303 Ek puanlı YGS-1 puanı kullanılır. Bunların dışındaki tüm programlarda ilgili puan türünün yerleştirme puanı kullanılır. Varsayalım aday 2 yıllık Makine ya da İnşaat Teknolojisi tercih etmek istiyor, o zaman Y-YGS-1: 282 puan kullanılır.

Ek puan uygulaması sadece ve sadece 2 yıllık ve adayın alanı ile ilgili programlarda kullanılacaktır, bunun dışında ek puanlı YGS puanının kullanım yeri yoktur. Bu ek puan eski ek puan uygulaması ile karıştırılmamalıdır. Eski ek puan uygulamasında aday ek puanlı YGS –LYS puanları ile 4 yıllıkları tercih edebiliyordur.

Bu uygulama tüm meslek ve imam hatip liseleri ve bölümleri için geçerlidir. Bu uygulamadan eski ve bu yıl ve bundan sonra mezun olacak olan tüm meslek eğitimi almış adaylar faydalanacaktır.

Ocak başında yayınlanacak 2017 ÖSYS kılavuzuna bağlı olarak daha ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. Özellikle 12. Sınıf öğrencilerinin artık sınavsız geçiş hakları olmadığı ve YGS’ye girmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilmeli ve adaylara YGS hazırlığında yardımcı olunması tavsiye olunur.

Saygılarımla Mesut Sabancı genctercih.com editörü