Back to Top Anasayfa

Sınavsız Geçiş Kalktı, ÖSYM Meslek Liseli Öğrencilere Ek Puan Düzenlemesi Yapıyor

Türkiye’de Yükseköğretimi düzenleyen 2547 sayılı kanunun 45. Maddesi içinde Sınavsız Geçişi düzenlemektedir. Bu kanun maddesinin Sınavsız Geçişi düzenleyen kısmında 20/05/2016 tarih ve 1 / 721 esas nolu kanun tasarısının 26. maddesi ile değiştirilmiştir. Değişikliğe konu olan 26. Madde aşağıda verilmiştir.

Madde Gerekçesi:

Madde 26 - Madde ile; sınavsız geçişin kaldırılması nedeniyle mesleki ve teknik eğitim kurumlarının öğrenci kaybı yaşamaması, öğrencilerin teşvik edilmesi ve meslek yüksekokullarına daha yetkin öğrenci kazandırılması için ek puan verilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

İlgili Kanunun 26. Maddesi:

MADDE 26 - 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının(d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d. Bir mesleğe yönelik program uygulanayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir ön lisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu maddenin (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir."

MEVCUT DURUMUN YORUMLANMASI

Mayıs ayında yürürlüğe giren bu kanunla Sınavsız Geçiş kaldırılmıştır. 2016 ÖSYS’de bu kanuna ek bir madde eklenerek Sınavsız Geçiş son kez uygulanmıştır. 2017 ÖSYS’de bir mesleğe yönelik eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun adayların ( eski yeni tüm, mesleğe yönelik eğitim almış adayları kapsayacaktır) ön lisans (2 yıllıklara) programlarına yerleştirilmesi YGS puanı ile yapılacağı anlaşılmaktadır.

Meslek liselerinin öğrenci kaybı yaşamaması ve meslek yüksekokullarına daha yetkin öğrenci kazandırılması amacıyla, bu adaylara (her hangi bir mesleğe yönelik eğitim almış adaylara, bu mesleğin devamı niteliğinde ki ön lisans programları için) ek puan verilecektir. Verilecek ek puanın ayrıntısı muhtemelen en geç 2017 Ocak ayında yayınlanacak ÖSYS kılavuzunda netliğe kavuşacaktır.

MEVCUT DURUMLA İLGİLİ OKUL İDARELERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER
  • Sınavsız geçişin artık uygulanmayacağının ivedilikle ve özellikle 12. Sınıf öğrencilerine (ayrım yapılmaksızın tüm lise gruplarına Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek gibi) duyurulması.
  • Herhangi bir mesleğe yönelik eğitim gören 12. Sınıf öğrencilerinin bir an önce YGS’ye hazırlanmaları konusunda teşvik edilmesi gerekmektedir.
  • Yapılan değişikliğin eski yeni tüm mezunları kapsayacağı ve adayların okudukları meslekle ilgili önlisans programlarına yerleştirilirken ek puan alarak diğer adaylara karşı avantajlı olacaklarını anlatmak. Bu sayede yapılan değişikliğin öğrenciler üzerinde azda olsa olumsuzluğa sebep olmasının önüne geçilir.

DİKKAT: Bu bilgilendirme yorum içermektedir ve resmi bir bilgilendirme değildir. 2017 Ocak ÖSYS kılavuzuna kadar mevcut durumda meslek liseli adaylar düşünülerek yapılmıştır. 2017 Ocak ayında ÖSYM 2017 yılı için ÖSYS kılavuzunu açıklayacaktır. Adaylar için bağlayıcı olan ÖSYM, YÖK, MEB vb. resmi kurumların duyuruları ve kılavuzlarıdır. (Oluşabilecek hatalar ve yanlış anlamaların önüne geçmek için bu hatırlatmayı yapma gereği duydum)
Saygılarımla tüm eğitim camiasına duyurulur. (02.11.2016)

Mesut SABANCI(Rehber Öğretmen-Tercih Danışmanı)