Back to Top Anasayfa

MEB Yeni Ortaöğretim Tasarımı Nedir? Liselerde Yeni Sistem Nasıl Olacak? Yeni Ortaöğretim Modelinde Hedefler Nelerdir?

Milli Eğitim (MEB) Bakanı Ziya SELÇUK, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında uygulanması düşünülen "Lisede Ne Yaptık? Ortaöğretim Tasarımı" başlıklı sunumunda; "Yeni ortaöğretim modeli nedir?","Liselerde yeni ortaöğretim sistemi nasıl olacak?", "Liselerde yeni ders seçme ve ders programları nasıl olacak?","Yeni ortaöğretim tasarımında hedefler nelerdir?", "Kişiye özel ders programı nedir?" gibi sorulara yanıt vermeye çalıştı.


Bakan Ziya SELÇUK'UN, "Yeni Ortaöğretim Tasarımı" ile ilgili en çok merak edilen sorulara verdiği yanıtlar aşağıda yer almaktadır.

 • Ortaöğretimde bu kadar köklü bir tasarım değişikliğiyle ne amaçlanıyor?
 • Yeni sistemin temel kavramları nelerdir?
 • Bu tasarım yapılırken nelere dikkat edildi?
 • Ortaöğretim tasarımının sınıflar bazında ana yapısı nasıl oluşturuldu?
 • Ders sayılarında niçin azaltılmaya gidildi?
 • Disiplinlerüstü yaklaşım öğrencilere ne kazandıracak?
 • Bilgi kuramı nedir? Bilgi kuramı dersine niçin ihtiyacımız var?
 • Sistem kavramı neden önemli?
 • HEY nedir?
 • Lisede alınacak sertifikaların önemi nedir?
 • Bu tasarımın bileşenleri arasında nasıl bir ilişki var?
 • Öğrenciler derslerini neye göre seçecekler?
 • Ortaöğretim tasarımı kişiselleştirmeyi nasıl sağlayacak?
 • Üniversiteye hazırlamak sınava hazırlamak mıdır?
 • Bu tasarımın başarılı olabilmesi için gereken önemli unsurlar neler?
 • Okullarda bu dönüşümün başarılı olabilmesi nelere bağlıdır?
 • Bu kadar büyük bir dönüşüm için gereken öğretmen eğitimi nasıl sağlanacak?
 • Ortaöğretim tasarımının hayata geçişi ne zaman olacak ve üniversite sınav sistemi bundan nasıl etkilenecek?
 • Peki ama nasıl yapılacak?

Lisedelerde Ne Yaptık? Yeni Ortaöğretim Tasarımı Sunumu

MEB Yeni Ortaöğretim Tasarımı Hedefleri Nelerdir?

Hedef-1:
Ortaöğretimde Öğrencilerin İlgi, Yetenek ve Mizaçlarına Uygun Esnek Modüler Bir Program ve Ders Çizelgesi Yapısına Geçilecek

MEB Yeni Ortaöğretim Tasarımı Nedir? Hedef-1

Hedef-2:
Akademi̇k Bi̇lgi̇ni̇n Beceri̇ye Dönüşmesi̇ Sağlanacak

MEB Yeni Ortaöğretim Tasarımı Nedir? Hedef-2

Hedef-3:
Okullar Arası Başarı Farkı Azaltılacak

MEB Yeni Ortaöğretim Tasarımı Nedir? Hedef-2

Hedef-4:
Okul Pansi̇yonlarında Hi̇zmet Standartları Oluşturularak Hi̇zmet Kali̇tesi̇ Artırılacak

MEB Yeni Ortaöğretim Tasarımı Nedir? Hedef-2

Kişiye özel ders programı oluşturma

MEB Yeni Ortaöğretim Tasarımı Nedir? Kişiye özel ders programı oluşturma