Back to Top Anasayfa

MEB 2023 Eğitim Vizyonu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 2023 Eğitim Vizyonunu açıkladı, 2023 Güçlü Yarınlar için Eğitim Vizyonumuz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ni açıkladı. Belgede dikkat çeken maddeler aşağıdaki gibidir:


 • LGS sınavından örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız.
 • (Sınav sistemi) Mesele çocuğu ölçmek değil, mesele sistemi ölçmek.
 • (3600 ek gösterge) Bununla ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak.
 • Öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili kuruşu kuruşuna hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.
 • Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur.
 • 5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak.
 • (Anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınması) Bu, üçüncü yılda başlayabilecek bir proje. Bunu hemen başlatamayız, böyle bir altyapımız yok
 • Ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini söyledi.
 • Meslek liseleri için genel beceri testi oluşturuyoruz.
 • Mesleki ve teknik eğitimi öne çıkaracağımız, pozitif ayrımcılık yapacağımız çok özel bir dönem başlıyor.
 • Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz
 • Üniversite sınavı, üniversitede gerekli bilgileri yoklayan sınavdır. Bunun orta vadede oraya doğru evirilmesi gerekiyor.
 • PISA nasıl yapılıyorsa, TIMMS nasıl yapılıyorsa biz bunu da kendi ülkemiz için yapmayı arzu ediyoruz.
 • Önümüzdeki 2 yıl içinde 5 ya da 6 çeşit yabancı dil öğretme yaklaşımını pilot olarak Türkiye'nin değişik okullarında uygulayacağız.
 • Mesleki eğitimde hemen önümüzdeki yıl modüler yapıya geçiyoruz çünkü orada elimizdeki birçok şey hazır.
 • Okul gelişim bütçesi her okula standart verilmeyecek, ihtiyaca göre farklılaşan bir endeks üzerinden saptanacak.
 • Meslek liselerinde erkek öğrencilerin askerlik teciliyle ilgili bir avantaj elde etmeye çalışıyoruz.
 • Önümüzdeki 2 yıl içinde 5 ya da 6 çeşit yabancı dil öğretme yaklaşımını pilot olarak Türkiye'nin değişik okullarında uygulayacağız.
 • Mesleki eğitimde hemen önümüzdeki yıl modüler yapıya geçiyoruz çünkü orada elimizdeki birçok şey hazır.
 • Okul gelişim bütçesi her okula standart verilmeyecek, ihtiyaca göre farklılaşan bir endeks üzerinden saptanacak.

2023 Eğitim Vizyonu Kritik Başlıklar


Okul Gelişim Modeli

 • Tüm okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kuruluyor.
 • Müfredat çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenleniyor.
 • Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.
 • Veriye dayalı yönetimle bürokratik iş yükü azaltılıyor.
 • Eğitimin yönetiminde kullanılan veri tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor.
 • Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

Ölçme ve Değerlendirme

 • Okullarımızda yeterlik temelli değerlendirme uygulamaları başlatılıyor.
 • Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması' yapılıyor.
 • Sınavla öğrenci alan okullar kademeli olarak azaltılıyor.
 • Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘e-portfolyo' sistemine geçiliyor.

Okulların Finansmanı

 • Okullara gelişim bütçesi veriliyor.
 • Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir yapı kuruluyor.
 • Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.
 • Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner sermaye gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

Özel Eğitim, Özel Yetenek

 • Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.
 • Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor.
 • Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor.
 • Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor.
 • Özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi için bir kurul oluşturuluyor.
 • Bilim sanat merkezleri yeniden yapılandırılıyor.
 • Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde okul ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor.
 • Özel yetenekli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.
 • Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü öğretmen yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

Yabancı Dil Eğitimi

 • Yabancı dil öğreniminde kademelere göre farklı öğretim yöntemleri uygulanacak.
 • Yabancı dil öğretmenlerine yüksek lisans ve uluslararası sertifika imkanı sağlanıyor.
 • Okul ve program türlerine göre farklı dil becerileri ön plana çıkarılıyor.
 • Yabancı dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.
 • Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, hikaye, karaoke kullanılıyor.

Temel ve Ortaöğretim

 • İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.
 • İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.
 • İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.
 • Eğitim kayıt bölgelerinde Okul — Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.
 • Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.
 • Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.
 • Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor.
 • Çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına yönelik seçmeli dersler geliyor.
 • İş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.
 • Alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.
 • Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

İmam Hatip Okulları ve Liseleri

 • İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.
 • Ders çeşidi azaltılıyor.
 • Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.
 • Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor.
 • İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu - PDF