Back to Top Anasayfa

2019-YKS Sınavı Sonrası YÖK Sınav Sonuç Yerleştirme Raporunu Açıkladı, Yükseköğretim Kurulu 2019 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları Raporu

23 Temmuz - 29 Temmuz 2019'da yapılan "2019-YKS Tercih İşlemleri" neticesinde üniversite adaylarının hangi üniversiteyi ve hangi yükseköğretim porgramına yerleştirildiği belli oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite adaylarının tercihleri sonucunda oluşan yerleşim istatistikleri, boş kontenjan durumları, üniversitelerin doluluk oranları, tercih yapan aday sayıları, yükseköğretim programlarında toplam doluluk oranı, boş kalan kontenjan sayıları, Açıköğretim Programları doluluk durumları, Temel Bilimler Programlarına Yerleşme Sayıları, Öğretmenlik Programlarında Doluluk Oranları, mühendislik programlarına yerleşme durumları vb. gibi başlıklarda "YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2019 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI RAPORU" adlı çalışmayı yayınladı. Rapor ayrıntıları aşağıdadır:


ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayıları ve Toplam Kontenjanlar

ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayıları ve Toplam Kontenjanlar

2006 yılı baz alınarak başvuran aday sayıları değerlendirildiğinde 2017 yılında %35, 2018 yılında ise %42, 2019 yılında ise %51 oranında artış olmuştur. 2018 yılı başvuru sayıları ile 2019 yılı kıyaslandığında ise 2019 yılında yükseköğretime başvuruda % 6.1 oranında artış olmuştur.

2018 ile 2019 yılları kıyaslandığında, bu yıl hem lisans hem de önlisans programlarına yerleşen aday sayılarında çok açık bir artış gerçekleşmiştir. Doluluk oranlarındaki bu olumlu gelişme azalan kontenjan ile izah edilemeyecek orandadır. Bu sonuçlar aynı zamanda YÖK’ün kontenjan planlamasının artık istikrar kazanan olumlu bir zeminde olduğunu göstermekte ve doğruluğunu teyid etmektedir.


Tercih Yapan Aday Sayıları

Tercih Yapan Aday Sayıları

2018 yılında tercih yapma hakkı bulunan aday sayısı 1.749.144, 2019 yılında ise 1.761.394 olmuştur. Tercih yapan aday sayısı geçen sene 1.206.811 iken bu sene 1.113.640’tır. 2018’de tercih yapan her 100 adayın 71’i üniversiteli olurken, 2019’da tercih yapan her 100 adayın 81’i üniversiteli olmuştur.


Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Sayıları ve Kontenjanlar

2017,2018,2019 yerleşme sayıları

2017 yılında toplam yerleşen sayısı 696.288 iken YKS’nin ilk senesi olan 2018 yılında 710.982, ikinci senesi olan 2019 yılında ise 753.461’e yükselmiştir.

2017,2018,2019 karşılaştırmalı kontenjan-yerleşme sayıları

Yeni sistemle birlikte doluluk oranlarındaki artış rasyonel bir kontenjan planlaması ile birleştiğinde daha da anlam kazanmaktadır. Bu sonuç ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alan, aynı zamanda rasyonel özelliği taşıyan bir planlamanın sonucudur.


Yükseköğretim Programlarında Toplam Doluluk Oranı

Yükseköğretim Programlarında Toplam Doluluk Oranı

Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017 yılında programlarda %76,45 olan doluluk oranı, 2018 yılında %84,69’a yükselmiş ve 2019 yılında doluluk oranı daha da artarak %91,36 olmuştur. Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 57.275 azalma sağlanmıştır. Geçmiş yıllara ait veriler değerlendirildiğinde “Ek Yerleştirme” ile 2019 yılı yükseköğretimde kontenjan doluluk oranının daha da artacağı tahmin edilmektedir. Geçen sene ilk kez uygulanan YKS’nin ikinci yılında da olumlu sonuçlar verdiği görülmektedir. 2017 yılından bu yana doluluk oranları kıyaslandığında doluluk oranının %90’nın üzerine çıktığı ve boş kontenjanlarda ise önemli düzeyde bir azalma olduğu, bu konuda ciddi bir iyileşme sağlandığı gözlemlenmiştir.


Sınava Giren Meslek Lisesi Öğrencileri

Sınava Giren Meslek Lisesi Öğrencileri

YÖK’ün yanısıra üniversiteler, bilim çevreleri, sanayi ve diğer paydaşların kalite endişesi ile mutabık kaldığı sınavsız geçiş uygulamasının kaldırıldığı 2017 senesinden önce meslek lisesi mezunlarının sınava girme eğiliminde olmadıkları gözlemlenmişti. 2018 ve 2019’da sınava giren meslek lisesi mezunlarının sayısındaki artış, adayların YKS sistemini benimsediklerinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Sınava giren Meslek Lisesi öğrencilerinin sayısı 2017 yılında 999.352 iken bu yıl 1 milyon yüzbini aşmış durumdadır.


Boş Kalan Kontenjan Sayıları

Boş Kalan Kontenjan Sayıları

2018 yılında toplam kontenjanın %15.3’ü boş kalmış iken, 2019 yılında bu oran %8.63’e düşürülmüştür. 2018 yılında lisans programlarında 89.686 kontenjana yerleşme olmamıştır. Bu boş kalan kontenjanların 58.107’si Devlet, 23.531’i Vakıf, 7.205 KKTC Üniversiteleri, 843’ü ise diğer ülkelerdeki üniversitelere aittir. 2019 yılında lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı daha da azalmış ve lisans programlarında boş kalan kontenjan sayısı 38.167 olmuştur. Bu boş kalan kontenjanların 20.866’sı Devlet, 12.564’ü Vakıf, 4.120 KKTC Üniversiteleri, 617’si ise diğer ülkelerdeki üniversitelere aittir. Lisans programlarının kontenjanlarının belirlenme sürecinde yapılan başarılı değerlendirmeler sonucu boş kalan kontenjanların sayısı geçen seneye göre 51.519 azalmıştır.

Ayrıntılı Boş Kalan Kontenjan Sayıları verileri

Yukarıdaki tablo analiz edildiğinde ilk yerleştirmelerde; 2018 yılında boş kalan kontenjanlarda devlet üniversitelerinin payı %62,3 iken bu sene bu oran %55,9 olarak gerçekleşmiştir. Vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin 2018 yılında boş kalan kontenjanlardaki payı %37,7 iken bu sene bu oran %44,1 olmuştur.


Puan türleri üzerinden yapılan yerleştirmeler

2018 YILI 180 VE DAHA ÜSTÜ PUAN ALAN ADAYLAR 2019 YILI 180 VE DAHA ÜSTÜ PUAN ALAN ADAYLAR

Taban başarı sıralaması şartı aranan bazı programlarla ilgili değerlendirme

 • Tıp Fakültesi’ne en alt sıralarda genel kontenjandan yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti) 30.5, Fen Bilimleri Ham Puanı (neti) 22;
 • Hukuk Fakültesi’ne en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti) 6.75, Türk Dili ve Edebiyatı Ham Puanı (neti) 21.861;
 • Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği bölümüne en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti) 18, Fen Bilimleri Ham Puanı (neti): 4.
 • Mimarlık Fakültesi’ne en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti) 13.75, Fen Bilimleri Ham Puanı (neti): 7.5
 • Öğretmenlik Programlarına en alt sıralarda yerleşen öğrencilerden;
  • SAY Puan Türünde 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti): 19.75, Fen Bilimleri Ham Puanı (neti): 3
  • SÖZ Puan Türünde 40 soru üzerinden Türk Dili ve Edebiyatı Ham Puanı (neti): 15.028, Sosyal Bilimler Ham Puanı (neti): 13
  • EA Puan Türünde 40 soru üzerinden Matematik Ham Puanı (neti): 9.5, Türk Dili ve Edebiyatı Ham Puanı (neti): 22.417’dir.

Açıköğretim Programları

Açıköğretim Programları Doluluk oranları

Yukarıdaki örgün öğretime ait olumlu ve hatta parlak tablo açık öğretim için de geçerlidir. Bilindiği üzere 2018 yılında açıköğretim programlarında doluluk oranı %73,82 gerçekleşmişti. Bu yıl ise doluluk oranı %85,40’a yükselmiştir. Bu yükselişte açıköğretim programlarına ilişkin uygulanan rasyonel planlamanın yanısıra bu programlara ilişkin kalite odaklı YÖK’ün kararlarının da etkisi büyüktür.


Temel Bilimler Programlarına Yerleşme Sayıları

İktisadi kalkınmada etkisi yüksek olan, Temel Bilimler programlarına ilişkin YÖK’ün düzenlemeleri ve projeleri bu programların tercih edilme oranlarını arttırmıştır. 2018 yılında;

 • Biyoloji programına 1.922 öğrenci yerleşmiş iken 2019 yılında 1.935 öğrenci,
 • Fizik programına 1.032 öğrenci yerleşmiş iken 2019 yılında 1.224 öğrenci,
 • Kimya programına 1.979 öğrenci yerleşmiş iken 2019 yılında 2.168 öğrenci,
 • Matematik programına 4.637 öğrenci yerleşmiş iken 2019 yılında 5.002 öğrenci,

Öğretmenlik Programlarında Doluluk Oranları

Öğretmenlik Programlarında Doluluk Oranları

Bu tabloya Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı da dahil edildiğinde kontenjanlar 42.838 olmakta olup yerleşen sayısı ise 40.661’ye ulaşmaktadır. Başarı sıralaması şartı aranan Öğretmenlik programlarında geçen sene %90,39 olan doluluk oranı bu çerçevede %94,92 olarak gerçekleşmiştir. Doluluk oranlarının artmasının, ülkemizin geleceği için hayati önem taşıyan bu programlara olan ilgiyi ve yönelimi de artıracağı açıktır.


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2019 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI RAPORU tamamını PDF olarak aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz:

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2019 YILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI RAPORU
Kaynak : https://www.yok.gov.tr