Back to Top Anasayfa

2017 MYO Doluluk Oranları, 2017 MYO Kontenjanları Neden Boş Kaldı ve Ek Tercihlerde Durum Nasıl Olur, Sınavsız Geçişin Kalkması

2017 ÖSYS tercih sonuçlarına göre Meslek Yüksekokulu kontenjanlarında rekor düzeyde boş kontenjanın kaldığı görülmektedir. YÖK bu durumun nedeni olarak özellikle ÖSYS tercih hakkı olan meslek lisesi mezunu adayların tercihte bulunmamasını göstermiştir. Ancak gerçek böyle değildir. Aşağıda bunun izahatı yapılacaktır.

2017 tercihte bulunan meslek liseliler

  • Görüldüğü gibi tercih yapma hakkını kullanan meslek lisesi mezunu aday sayısı %78'den %50'ye düşmüştür.


2016-2017 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ MYO DOLULUK ORANLARI

2016-2017 DEVLET ÜNİVERSİTELERİ MYO DOLULUK ORANLARI

  • Görüldüğü gibi 2017 doluluk oranı bir önceki yıla göre %30 düşmüştür

Bu hesaplama sadece Devlet üniversitelerinin MYO kontenjanları dikkate alınmıştır. Bu sayede vakıf üniversitelerinin ücretli kontenjanları ve ücret faktörü devre dışı bırakılmıştır.


PUAN TÜRLERİNE GÖRE MYO DOLULUK ORANLARI

2017 yılı yerleşen sayısının bu kadar çok düşmesinin nedeni olarak YÖK meslek lisesi mezunu adayların tercih yapma haklarını kullanmamasını göstermiştir. Şimdi bu durumu daha iyi değerlendirebilmek için, puan türlerine bakarak MYO kontenjanlarının doluluğuna ayrıntısı ile bakmak gerekmektedir.

PUAN TÜRLERİNE GÖRE MYO DOLULUK ORANLARI

Özellikle MYO ve kontenjanın çok büyük bir kısmı olan YGS-1 ve YGS-6 puan türünde yerleşen aday sayısının düşük olmasının nedeni bu puan türlerinde 150 ham puan barajını geçen aday sayısının diğer puan türlerine göre az olmasıdır. Bunun üstüne birde meslek liseli adayların içinde ilgili puan türlerinde 150 puan barajını geçemeyen aday sayısının daha fazla oranda olduğunu düşünürsek, mevcut durumun nedeni olarak meslek liseli mezunu adayların tercih yapma haklarını kullanmaması değil, kullanacak puanlarının olmamasıdır. Mevcut durum 2017 ek yerleştirme döneminde de devam edecektir. Çünkü artık ek tercihlerde potansiyel olarak MYO tercih edecek aday kalmamıştır. Hem de bu durum özellikle lisede meslek eğitimi alan öğrencilerin MYO’da mesleklerinin devamı olan programlara gidemedikleri için bu durum ülkemizdeki mesleki eğitimi olumsuz yönde etkileyecektir.

YGS-1 ile öğrenci alan Teknik MYO’ların ve YGS-6 ile alan Sosyal MYO’lar bu yıl bu şekilde yaklaşık yarı kapasitede öğrenime devam edeceklerdir. Bu yerleşen azalmasının bu kadar çok olmasının sebebi; 2016 yılında uygulanan sınavsız geçiş hakkının 2017 yılında uygulanmaması ve bu kararın 2017 yılında resmileşmesidir. Bu durumda 9. 10. Ve 11. Sınıfta sınavsız geçiş yapma haklarına güvenen meslek liseli adayların bu haklarından mahrum bırakılmasıdır.


SINAVSIZ GEÇİŞİN KALKMASININ ETKİLERİ

Sınavsız geçişin kaldırılmasına hazırlıksız yakalanan öğrenci veli ve meslek liseleri bu yıl öğrencilerini yeteri kadar YGS hazırlığı yapamamasının nedeni olmuştur. Bu yıl alanları ile ilgili puan türlerinde 150 puan barajını geçemedikleri için MYO tercihi yapamayan adaylar, mevcut durumda maalesef, kendi puan türlerinde 150 puanı geçebilmek için mezuna kaldıkları bu yılda dershane vb. yapılara gitmek zorunda kalabilirler.

Bu durumda mevcut devlet politikasına ters bir durumdur. Hem sınavsız geçişin kaldırılması hem de meslek liseleri için 4 yıllıklara verilen ek puan hakkının kaldırılmış olması, veli ve öğrencilerin meslek liselerine bakışını olumsuz etkileyip, meslek eğitimini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu durumda yıldan yıla meslek lisesine gidecek öğrenci seviyesi ve sayısı düşüş gösterecektir.


Hazırlayan: Mesut Sabancı
İstanbul Üsküdar Henza Akın Çolakoğlu A.İ.H.L Rehber Öğretmeni