Back to Top Anasayfa

2017-2018 Üniversite Kayıt, E-Kayıt Takvimi, İşlemleri Kayıt Kuralları ve Ek Tercihler

GENEL BİLGİLENDİRMELER

2017 ÖSYS tercih süreci 26.07.2017’de bitmiştir. Tercih sonuçlarının 7-8 Ağustos gibi açıklanması beklenmektedir.

Dikkat: Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.

Dikkat: Ek puanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadır, belgelendiremeyen aday yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybeder.

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Not: Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2017 ÖSYS tercihleri ile her hangi bir programa yerleşemeyen adaylar ile tercih yapma hakkı olduğu halde (2017 YGS- LYS puanları olan) tercih yapmayan adaylar, Ağustos ayı sonunda yapılacak olan Ek Tercihlerine başvurabilirler.

Not: 26 Temmuzda biten tercih dönemi sonuçlarına göre her hangi bir program (örgün, uzaktan öğretim ve açıköğretim) kazanan aday, ek tercihlere başvuramaz.

2017-2018 ÜNİVERSİTE KAZANANLAR İÇİN e-KAYIT BİLGİLENDİRMESİ:

11-16 Ağustos 2017’da, e-devlet şifresi ile https://www.turkiye.gov.tr adresinden (e-Kayıt yaptıracak adayların bu dönemde, kazandıkları üniversiteye gitmelerine gerek yoktur) yapılabilecektir. Bu kayıt türü sadece devlet üniversitesinde program kazanan adaylar içidir. Vakıf üniversitesi kazanan adayların kesin olarak kayıtlarını tamamlayabilmesi için, ödemelerini yapmak zorunda olduğu için, vakıf üniversiteleri tarafından bu kayıt türü tercih edilmemektedir. İsteğe bağlıdır. e-Kayıt yaptıramayan ya da e-kayıt yaptırmak istemeyen adaylar 14-18 Ağustos tarihlerinde, kazandıkları devlet üniversitelerine gidip normal kayıt yaptırabilirler. Özel yetenekle kazanan adaylarda imkânlar ölçüsünde e- Kayıt hakkı verilen programlar için (sağlık raporu istenmeyen programlarda) e-Kayıt yaptırabilirler.

E- Kayıtla İlgili Diğer Hatırlatmalar

 • E-Kayıt yaptıran kişi 14-18 Ağustos’taki kayıtlarda her hangi bir işlem yaptırmayacaktır.
 • Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
 • Ek yerleştirmelerde Elektronik kayıt kullanılmayacak olup öğrencilerin, yerleştiği yükseköğretim kurumuna bizzat başvurmaları gerekmektedir.
 • Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kaydında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.
 • Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.
 • Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir
 • Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.
2017-2018 ÜNİVERSİTE KAZANANLAR İÇİN NORMAL KAYIT BİLGİLENDİRMESİ:

14-18 Ağustos 2017’de üniversite kayıtları yaptırılabilir. Bu kayıt türü internet ya da posta yolu ile yapılmamaktadır. Üniversiteyi kazanan adayın, kazandığı üniversiteye kayıt belgelerini hazırlayarak şahsen başvurması gerekmektedir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
 • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
 • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
 • 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
 • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
 • Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Not: Belirtilen kayıt tarihleri içinde ve yukarıda belirtilen şekillerde kayıt yaptırmayan adayların, kayıt hakları yanar ve daha sonra her hangi bir şekilde kayıt hakkı talep edemezler.

Not: Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

EK TERCİHLER (AĞUSTOS AYI SONUNDA YAPILACAKTIR)

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

2017 ÖSYS tercihleri ile her hangi bir programa yerleşemeyen adaylar ile tercih yapma hakkı olduğu halde (2017 YGS- LYS puanları olan) tercih yapmayan adaylar, Ağustos ayı sonunda yapılacak olan Ek Tercihlerine başvurabilirler. Merkezî yerleştirmede (temmuz tercihlerinde) bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

Not: Merkezi tercih ya da ek tercih ile program kazanan adayın (açıköğretim dahil) 2018 ÖSYS’de OBP’si yarı oranda kırılacaktır.

Not: 2017 YGS ve LYS puanları sadece bu yıl için geçerlidir ve merkezi tercihlerde kullanılabilir. Bu puanlar daha sonraki yıllarda merkezi tercihlerde kullanılamaz. 2017 YGS- LYS puanları ile lisans ya da önlisans kazanan aday, üniversite kayıdı devam ettiği sürece gerekli şartları taşıması koşulu ile bu puanları Merkezi Yatay Geçişte kullanabilir.

KAYIT HAKKI KAZANDIĞI HALDE HANGİ ADAYLARIN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA KAYITLARI YAPILMAZ VE BU DURUMDAKİ ADAYLARIN İZLEMESİ GEREKEN YOL

Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır. Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.

Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumlarının ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (Tam Burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. 15 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınır. Bu yerleştirmede;

 • Adayın yerleştiği programdan sonraki tercihleri (alt tercihleri) incelenerek, 2017-YGS/LYS yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihlerinden en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk program tercihine (Tam Burslu programlar hariç) yerleştirme işlemi yapılır.
 • İlgili yılın yerleştirme sonuçlarına göre alt tercihine yerleşmek için gereken en küçük puan şartını sağlayamayan veya alt tercihi bulunmayan adaylar, ek yerleştirmeden yararlandırılır. Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmış ise adayların ek yerleştirme kılavuzundan yeniden tercih yapması sağlanır. Ek yerleştirme kılavuzundan tercih yapan adaylar, en küçük yerleştirme puan şartını sağlayan ilk program tercihine (Tam Burslu programlar hariç) yerleştirilir.
 • Ek yerleştirmede de yerleşemeyen veya ek yerleştirmede herhangi bir tercih yapmayan adayların bir sonraki yıl, önceki yılda yerleşmemiş bir aday gibi işlem görmesi sağlanır.
 • Ek puanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen aday kayıt sırasında okul türü veya alanını belgelendirmek zorundadır, belgelendiremeyen aday yerleştirilmiş olduğu programa kayıt hakkını kaybeder.
ÖĞRENİM HAKKI İLE İLGİLİ HATIRLATMA ve KURALLAR
 • Lisans Kazananlar için: Aday geçmiş yıllarda merkezi tercih ile lisans (örgün, açıköğretim ve uzaktan öğretim) kazanmış ve kazandığı lisans programında hala kayıtlı ise, 2017 merkezi tercihlerinde de lisans kazanırsa; yeni kazandığı lisans programına kayıt yaptırabilmesi için, eski lisans kaydını sildirmek zorundadır.
 • Önlisans Kazananlar için: Aday geçmiş yıllarda merkezi tercih ile önlisans (örgün, açıköğretim ve uzaktan öğretim) kazanmış ve kazandığı lisans programında hala kayıtlı ise, 2017 merkezi tercihlerinde de önlisans kazanırsa; yeni kazandığı lisans programına kayıt yaptırabilmesi için, eski önlisans kaydını sildirmek zorundadır. Söz konusu bu durum adayların lisans ya da önlisans tercihi yapmalarına engel değildir, bu durumdaki adaylar sadece yeni kazandıkları programa kayıt hakkı elde edemez. Aday ya eski kazandığı programa devam edecek ya da kaydını sildirip yeni kazandığı programdan başlayacaktır.
 • Askerlik ile ilgili kural ve hatırlatmalar: Aşağıda durumları belirtilen adayların kazandıkları yükseköğretim programa kayıt yapılacaktır; Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.
  • 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
  • İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2017-ÖSYS'ye başvurabilirler.),
  • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar.
Not: Bu yazı 2017-2018 öğretim yılında üniversite kayıtları ve ek tercihler ile ilgili konularda adayları bilgilendirmek amacı ile genctercih.com tarafından hazırlanmıştır. Oluşabilecek yanlışlıkların önüne geçmek için, adayların YÖK, ÖSYM, MEB, KYK, Üniversiteler vb. resmi kurumların duyuru, kılavuz ve sayfalarını takip ve kontrol etmeleri önerilir.
Hazırlayan: Mesut Sabancı Rehber Öğretmen
https://twitter.com/Genctercih
1 Ağustos 2017 Üsküdar